MEB / ZOYOP – ZORLAYICI YAŞAM OLAYLARINDA PSİKOEĞİTİM PROJESİ EĞİTİM TOPLANTILARI

Şehir : 12 City

Yer : 12 Hotels

Katılımcı : 875