AKUT KORONER SENDROM” MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM TOPLANTISI (KARDİYOLOJİ)

Şehir : İstanbul

Yer : Hotel The Marmara

Katılımcı : 325